Nature sauvage

Recherche multilingue

 

Panicaut maritime       (Eryngium maritimum)

Sea holly Stranddistel  Eringio marino  Cardo marino  Blauwe zeedistel  

 

Panicaut maritime   (Eryngium maritimum)

Cap Ferret   -   (Gironde / France)

 

 

Panicaut maritime   (Eryngium maritimum)

Cap Ferret   -   (Gironde / France)

Reproduction interdite